КОНСТРУКЦИЯ ЗА СУШЕНЕ

Тази структура е проектирана да поддържа сушилня за текстил. Конструкцията има изключителни части в комплект с пешеходни пътеки, решетки и парапети. Долната част е запазена свободна за допълнителни услуги.

Структурата е в съответствие с EN ISO 1422 стандартите.

Services:

2D Drawings

Design of sheet metal parts

3D modeling

Bill of material

Metal structure, vessel and piping