Място за събиране

Логистична транспортна система

В складовете стнацията за събиране играе важна роля за правилната логистика на стоките. Дизайнът на тази зона се основава на гъвкавост и адаптивност към различни видове компоненти, както и на партиди с различни размери.

Разположението на централата има за цел да оптимизира всички стъпки и процеса на дистрибуция. Чрез ергономично проучване е възможно да се увеличи производителността чрез намаляване на усилията, на които са подложени операторите.

Services:

Design

Design of sheet metal parts

3D modeling