Сувалка

Roll wind-up unit

Shuttle системата се състои в персонализирана конфигурация въз основа на спецификата на клиента.

Платформата се счита за стандартна конфигурация за това, което се отнася до навиване и пускане на облицовъчните ролки. Повече от стандартната конфигурация е възможно да се предвиди автоматична система за изхвърляне на готовия продукт.

Services:

Design

Design of sheet metal parts

3D modeling

Metal structure, vessel and piping