Точка за доставка

2016 концептуален дизайн на автоматизиран контейнер за доставка на пакети.

Пакетите се зареждат през деня и потребителите могат да вземат пакета си по всяко време. Ден и нощ.

Благодарение на използването на контейнери, конструкцията е много гъвкава и лесна за придвижване и не изисква инфраструктура

Концепцията вече включваше база за подкрепа за доставка с дронове..

Services:

2D Drawings

3D modeling