PAPER / FABRIC
ROLLS TILTER

Накланящата машина е специализиран инструмент, използван за рационализиране на процеса на обработка на хартиени или текстилни ролки, като им позволява да бъдат накланяни или завъртани в хоризонтална равнина за по-лесна обработка, проверка или операции по товарене  или разтоварване.

Services:

2D Drawings

Design of sheet metal parts

3D modeling

Bill of material

Metal structure, vessel and piping