В какво вярваме?

Нашата мисия: проектиране, усъвършенстване, развитие.

Stem е основана от инженера по механика Марко Ламперти през 2009 г., по време на едно от най-трудните времена на световната икономика: той е осъзнал своя опит и след това е се е убедил, че решението може да бъде изследване на нови начини за иновации и растеж.

Stem е родена от визията за една компания, на която силата се крие в способността и да прави нововъведения и да се развива: думата „stem“ означава специфичен вид клетки, стволовите клетки, но също така е глагол (да възспре), който разширява смисълът на растежа.
Аспектът на стволовите клетки, който наистина ни удари, беше самообновяването и затова решихме да започнем от тази идея. Стволовите клетки имат уникалната способност да се обновяват и видоизменят, ставайки нещо ново и функционално според това, което наистина е необходимо и полезно.

Така обединихме архитектура, машиностроене и индустриален дизайн и оттогава това е велико пътешествие. Нашата фирма е родена от тази идея и от точна воля: да бъдем новатори, които проектират и създават полезни машини и предмети, които подобряват живота на хората.

We are a group of engineers, designers and
architects who believe in their work

Vladislav Tsvetkov

Senior Engineer

Nikolay Milenkov

Project Engineer

Teodora Todorova

Designer

Georgi Vladichki

Project Engineer

Konstantin Radkovski

Project Engineer

Silvester Bojerikov

Project Engineer

Madlena Tsvetkova

Designer