В какво вярваме?

Нашата мисия: проектиране, усъвършенстване, развитие.

Stem е основана от инженера по механика Марко Ламперти през 2009 г., по време на едно от най-трудните времена на световната икономика: той е осъзнал своя опит и след това е се е убедил, че решението може да бъде изследване на нови начини за иновации и растеж.

Stem е родена от визията за една компания, на която силата се крие в способността и да прави нововъведения и да се развива: думата „stem“ означава специфичен вид клетки, стволовите клетки, но също така е глагол (да възспре), който разширява смисълът на растежа.
Аспектът на стволовите клетки, който наистина ни удари, беше самообновяването и затова решихме да започнем от тази идея. Стволовите клетки имат уникалната способност да се обновяват и видоизменят, ставайки нещо ново и функционално според това, което наистина е необходимо и полезно.

Така обединихме архитектура, машиностроене и индустриален дизайн и оттогава това е велико пътешествие. Нашата фирма е родена от тази идея и от точна воля: да бъдем новатори, които проектират и създават полезни машини и предмети, които подобряват живота на хората.

We are a group of engineers, designers and
architects who believe in their work

Vladislav Tsvetkov

Senior Engineer

Nikolay Milenkov

Project Engineer

Radoslav Grancharov

Project Engineer

Teodora Todorova

Junior Designer