ТРАНСПОРТЕН
КОНВЕЙЕР

Транспортният конвейер е проектиран чрез 3D софтуер от Стем България ООД. Предназначен за транспортиране на обеми с определена форма, размери и тегло. Намира приложение в различни области на производството.

Services:

2D Рисунки

Проектиране на металните листови детайли

3D Проектиране

Сметка на материала

Метална конструкция